bestuur > toegankelijk en controleerbaar

Goed bestuur kan, vinden we als PvdA, niet zonder een grote mate van transparantie en controleerbaarheid.
De PvdA vindt dit een speerpunt. Te bereiken door het versterken van de inspraak van en controle door de burgers.
Hierbij zullen uiteraard ook de mogelijkheden van de nieuwe media en internet (-panels) maximaal worden benut.
Ook kan de lokale Rekenkamer een bijdrage leveren aan transparantie en controleerbaarheid.