cultuur > evenementen

Capelle verdient ook de komende jaren een aantal spraak- en smaakmakende evenementen. Hierbij moet meer dan voorheen gekeken worden naar de gebruiksmogelijkheden van de IJssel, het Schollebos en Hitland. Het vergunningenbeleid is daarbij bedoeld om initiatieven in de stad juist mogelijk te maken en niet om initiatieven van inwoners te ontmoedigen.