Opvang vluchtelingen

Wij vinden dat de opvang van vluchtelingen in verhouding moet staan tot de omvang van de gemeente. Dit betekent dat wij voorstander zijn van een goede verdeling van vluchtelingen. Ook op wijkniveau. Een goede verdeling zorgt ervoor dat vluchtelingen de begeleiding krijgen die zij verdienen. Hierbij denken wij aan de invloed die de gemeente kan uitoefenen bij het aanbieden van taalonderwijs en vrijwilligerswerk. We vinden dan ook niet dat Capelle meer vluchtelingen moet opvangen dan door het rijk is opgelegd, maar we nemen onze verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep zeer serieus.