sport

Iedereen moet kunnen deelnemen een sportactiviteiten. Het moet voor jongeren tot 21 jaar mogelijk zijn om te sporten als zij dat zelf niet kunnen betalen. Capelse (binnen)sportaccommodaties moeten goed (kunnen) worden onderhouden. Ook mensen die geen lid zijn van een vereniging moeten hier terecht kunnen om te sporten.

De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen participeren. Zeker ook door sport kan dat bevorderd worden.
De Capelse sportaccommodaties en hun omgeving zijn op initiatief van de PvdA de laatste jaren op een goed niveau gebracht. Om ze ook in de toekomst ‘aantrekkelijk en groen’ te houden, is gericht onderhoud nodig.
Ook individuele of groepen Capellenaren die willen sporten en geen lid zijn van een vereniging moeten op de bestaande velden en (binnen)accommodaties terecht kunnen. De gemeente dient dit zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners, ook die met een beperking, gebruik maken van de aanwezige (binnen)sportaccommodaties.

bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle 2014-18