veiligheid > onderzoek wat werkt

Veiligheid heeft de afgelopen jaren in Capelle zoveel aandacht en prioriteit gekregen dat vasthouden aan wat gerealiseerd is voor de komende jaren voldoende is. Er is geen reden voor nieuw veiligheidsbeleid en het nut en de noodzaak van de stadsmariniers moeten worden bewezen om deze te continueren.