veiligheid > wees dáár waar risico’s zijn / overlast is

In het Capelse veiligheidsbeleid dienen mogelijke risico’s uitgangspunt te zijn.

Op plaatsen waar de veiligheid niet meer vanzelfsprekend is moet cameratoezicht komen. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar mobiele camerabewaking, die verplaatst kan worden indien gewenst.

Dat betekent een risicogerichte aanpak; mobiel (en dus flexibel) in plaats van meer vast cameratoezicht en op die plekken surveilleren en toezicht houden waar de risico’s het grootste zijn. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor structurele (woon- en/of parkeer)overlast.