veiligheid

De gemeente moet er op letten dat de plaatselijke politie aan Capelse problemen voldoende aandacht kan besteden. Daarnaast stimuleert de gemeente initiatieven tot buurtpreventie. De PvdA Capelle wil een onderzoek naar het nut en de noodzaak van stadsmariniers.

Kijk ook bij
> rol politie
> rol buurtpreventie
> wees dáár waar de risico’s zijn/ overlast is
> onderzoek wat werkt