verkeer > parkeren

Het parkeerprobleem in Capelle kan niet worden opgelost door steeds weer nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Daarvoor ontbreekt gewoonweg de ruimte.
Rond winkelcentra wil de PvdA het parkeren dan ook mogelijk maken door middel van gerichte blauwe zones.

bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle ad IJssel 2014-18