vuurwerk

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling - politiek nog altijd aangemerkt als een ‘typisch Nederlandse traditie’, commercieel liefdevol omarmd (in 2012 werd er in Nederland voor 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht [bron: Nu.nl > Wikipedia]), en omringd door vrijwel uitsluitend uitgesproken vóór- en tégenstanders.

Het afsteken van vuurwerk gedurende nieuwjaarsnacht veroorzaakt vlak na de jaarwisseling voor een korte tijd zware luchtvervuiling. Giftige gassen als CO, CO2 en N2 komen in grote hoeveelheden vrij, naast kaliumsulfaat en -carbonaat. Het milieu wordt onnodig en extreem belast. In stedelijke gebieden leidt dit gedurende de nacht tot smogvorming. Ook de uitstoot van fijn stof leidt tot een hoge concentratie daarvan in de lucht. Patiënten met luchtwegaandoeningen zoals astma en mensen met hart- en vaatziekten wordt aangeraden binnen te blijven. Hoe snel de luchtvervuiling oplost, is afhankelijk van wind en neerslag.

Vuurwerk levert zwerfafval op. Soms vegen burgers de volgende dag netjes de straat aan. Sommige gemeenten zetten op nieuwjaarsdag maximaal in, om de straten weer schoon te krijgen.

Vuurwerk gaat meer dan incidenteel samen met vernielzucht of baldadigheid. Dat leidt tot zeer hoge kosten, voor overheid en bedrijven. Zo moeten brievenbussen worden aangepast (en weer terug voor normaal gebruik), moeten afvalbakken worden verwijderd (idem). Dat kost!
Alles in de buitenruimte loopt het risico, te worden vernield: afvalbakken, verkeersbborden, telefooncellen, pinautomaten.

Elk jaar weer lopen (meestal) jeugdigen en jong-volwassenen letsel op, vaak aan oog, hoofd of hand. Blindheid, amputaties, en nog veel erger: brandwonden, geven (levens)lang veel pijn, minstens ongemak, en kunnen mensen tekenen voor de rest van hun leven.
Veel erger nog – want nauwelijks opgemerkt – is gehoorschade. Sommige soorten vuurwerk halen 160 decibel of meer – de pijngrens ligt bij 120 decibels; al bij een kortdurende belasting van meer dan 95 decibel is blijvende gehoorschade het gevolg.

Voor veel huisdieren is vuurwerk een regelrechte kwelling. De hinder blijft echter ook voor veel mensen niet beperkt tot de wettelijke tijdsgrens: weken eerder al, en ook in het nieuwe jaar, is er overlast van vuurwerk.

Vuurwerk gooien in de richting van dieren of mensen, wordt overigens niet als overlast, maar als misdrijf gezien.

Er blijft weinig over om vóór het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling te zijn. Het zou al een hele verbetering zijn als het afsteken van vuurwerk wordt overgelaten aan professionals. Vooralsnog ontbreekt de consensus – of harde aanleiding (vuurwerk-ramp Enschede 2000) – om afsteken van vuurwerk door burgers te verbieden.

Met dank aan Wikipedia – bron voor de wereld aan feiten en achtergronden.