werk en duurzame economische groei

De PvdA maakt zich zorgen over de werkloosheid in Capelle. Werk is belangrijk voor zelfrespect, geeft economische zelfstandigheid en biedt een mogelijkheid om aan de maatschappij deel te nemen. In deze stad doet iedereen mee.

De PvdA Capelle zet zich in om alle Capellenaren aan werk te helpen, indien nodig aan aangepast werk. Schoolverlaters krijgen hierbij extra aandacht; géén verloren generaties!

De PvdA Capelle wil zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers – en dus voor goede voorzieningen. Is nodig, wil je een gezonde arbeidsmarkt en nieuwe banen kunnen realiseren.

De PvdA stimuleert samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, zodat kansen op stages en banen worden vergroot.

Het helpen van mensen die moeilijk aan het werk komen en het bevorderen van re-integratie wordt georganiseerd door de Stichting Capelle Werkt. Deze stichting krijgt de ruimte om nieuwe wegen in te slaan en experimenten op te zetten. Initiatieven van anderen worden echter ook toegejuicht.

Samenwerking met buurgemeenten kan bijvoorbeeld bij activiteiten gericht op de arbeidsmarkt leiden tot het binnenhalen van Haagse of Europese subsidies.

De gemeente ondersteunt en faciliteert winkeliers, ZZP-ers en andere groepen die het – ten gevolge van de crisis – moeilijk hebben, tot samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.