wonen > huur

Capelle is in het gelukkige bezit van een aanzienlijk aantal betaalbare huurwoningen. De PvdA wil de betaalbare woningvoorraad op peil houden. Met Havensteder worden afspraken gemaakt over het in stand houden of verkopen van huurwoningen aan bewoners die daarvoor belangstelling hebben. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het onderhoudsniveau, eventuele renovatie en, indien noodzakelijk, vervanging door nieuwbouw in de toekomst.

Doordat leegkomende huurwoningen de afgelopen jaren niet zorgvuldig genoeg zijn toegewezen, zijn er in sommige Capelse wijken teveel gezinnen met complexe problemen komen wonen. Daardoor is de overlast daar soms onevenredig groot geworden. Omdat niet de woningen op zich het probleem zijn, maar slechts enkele bewoners, vindt de PvdA dat daar doeltreffend tegen moet worden opgetreden: professionele hulp waar nodig, maar ook hard ingrijpen waar noodzakelijk.

Betaalbare huurwoningen die vrij komen worden, als het aan de PvdA ligt, de komende jaren voor een aanzienlijk deel toegewezen aan Capelse starters, ouderen en andere specifieke doelgroepen, net als dat bijvoorbeeld met de Beemsterhoek is gebeurd. Aanvankelijk waren hier problemen, nu is het een woonplek waar 50+ bewoners over het algemeen uitermate naar hun zin wonen.

Kansen voor starters moeten er ook komen door de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Door bijvoorbeeld het aantrekkelijk te maken voor ouderen om vanuit een eengezinswoning te verhuizen naar een appartement. Die appartementen moeten dan bij voorkeur wel in de buurt gebouwd worden en ook gehuurd kunnen worden. Bovendien dienen ze ruim van opzet te zijn en gunstig te liggen t.o.v. het openbaar vervoer, groen en centrumvoorzieningen. Het bouwen van doorstroom-appartementen wordt door de gemeente zo veel mogelijk gestimuleerd door het matigen van de grondprijs en waar nodig door het aanpassen van bestemmingsplannen.

bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle ad IJssel 2014-18