wonen

kort samengevat

De PvdA wil de betaalbare woningvoorraad op peil houden.
Huurwoningen die vrijkomen worden voor een flink deel toegewezen aan Capelse woningzoekenden.
Bij huurders die overlast veroorzaken, moet er kunnen worden ingegrepen.
Daarnaast moeten ouderen die in een eengezinswoning wonen desgewenst naar een geschikt appartement kunnen verhuizen, zodat er ook woningen voor starters vrijkomen.