zorg en meedoen

Stel dat je zelf een beetje hulp kunt gebruiken, omdat je het even zelf niet redt. Hoe zou jij dan geholpen willen worden? En stel dat dat even blijkt langer te duren, misschien zelfs wel voor altijd. Wat zou dat betekenen?

Voor vragen om hulp en ondersteuning kennen we in Capelle aan den IJssel het WMO loket. Daar geef je aan wat niet (meer) gaat en wordt samen bekeken welke ondersteuning daarbij nodig is.  Als je bij de vaststelling van deze ondersteuning hulp wilt kun je gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning (via Stichting Welzijn Capelle).

Als PvdA vinden wij dat al die mensen die ouders en buren helpen daarbij beter ondersteund moeten worden. Hulp moet met werk te combineren zijn. En de mensen die daarbij helpen wil je ook niet overbelasten.

Wij vinden professionele zorgverleners voor het wassen, opstaan en de medische hulp belangrijk. Met oog voor wat er moet gebeuren in huis. Ook mensen die vanwege een beperking of vanwege ouderdom ondersteuning nodig hebben bij het huishouden moeten die hulp en ondersteuning ruimhartig krijgen.

Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning bij mensen thuis, dus ook voor de manier waarop dat wordt georganiseerd en aangeboden. De gemeente kan die verantwoordelijkheid niet bij de zorgaanbieders neerleggen.

De PvdA staat daarbij ook voor oog voor de zorgverleners, voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dat betekent voor ons dat daarover afspraken met zorgaanbieders worden gemaakt.