buitenruimte > groen

Groen is een belangrijke kwaliteit van Capelle en geeft veel inwoners woonplezier. Ook voor kinderen biedt het groen veel speelmogelijkheden en uitdagingen. We vinden dat de kwaliteit van het openbaar groen in Capelle achteruit is gegaan. Dat vraagt om extra aandacht.

 

Wij staan voor het behoud van een groen Capelle en zijn daarom voor beter onderhoud van het groen in onze wijken. Een vaste onderhoudsploeg draagt daaraan bij. Ook levert dat mogelijk werkgelegenheid in de buurt op.