gehandicapten

Bij het inrichten van de buitenruimte wordt rekening gehouden met de behoeften van mensen met een beperking. De aanwezige (binnen)sportaccomodaties moeten ook voor hen toegankelijk en bruikbaar zijn. Tot slot wil de PvdA nagaan of gratis openbaar vervoer voor mensen met een handicap mogelijk is.