laag-geletterd zijn

Niet, slecht of moeizaam lezen en schrijven. Betekent: geen boek, krant of tijdschrift. Niks met post aankunnen. Geen ondertiteling. Geen e-mail, geen tweet. Niks even opzoeken op internet. Je loopt er niet mee te koop - je kijkt wel uit! Maar het beperkt je in deze samenleving zéér! En het kost de samenleving jaarlijks 537 miljoen euro.

Het aantal laaggeletterden in Capelle stijgt, met name in de kwetsbare wijken. Het gaat daarbij niet alleen om inburgeraars, maar ook om mensen die al lang in Nederland wonen, maar onvoldoende hebben leren lezen en schrijven.

Mede door de marktwerking en door bezuinigingen is het huidige, versnipperde aanbod ontoereikend. Betere methodes en betere afstemming en samenwerking tussen alle partijen zijn noodzakelijk.

Landelijk komt er geld voor betere methodes (motie-Ypma, Tweede Kamerlid PvdA). Voor betere afstemming en samenwerking is er op gemeentelijk niveau tijdelijke professionele ondersteuning nodig.

bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle ad IJssel 2014-18