verkeer > ouderen

Mobiliteit geeft senioren de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. De PvdA was de eerste die jaren geleden in Capelle het voortouw nam voor het gratis Openbaar Vervoer voor 65+. Het succes was er snel. De PvdA vindt dat het gratis Openbaar Vervoer ook in de komende vier jaar moet blijven en waar mogelijk uitgebreid moet worden met bijvoorbeeld de groep gehandi-capten en/of jongeren die nog geen OV jaarkaart hebben. Deze uitbreiding kan gefinancierd worden door senioren die boven een bepaalde inkomensgrens (bijv. 1.5 of 2 x modaal) zitten, geen recht meer te geven op gratis OV.

bron: verkiezingsprogramma PvdA Capelle ad IJssel 2014-18