veiligheid > rol buurtpreventie

Initiatieven rond buurtpreventieteams worden door de gemeente gestimuleerd en gecoördineerd door de gemeentelijke handhaving.