welzijn

Kort samengevat.

In het Capelse welzijnsbeleid staan sociale wijkteams centraal. Zij werken vanuit Buurtkracht wijk- en buurtgericht. Zij bieden individuele hulp, steunen bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers.
De wachtlijsten voor het maatschappelijk werk moeten worden teruggedrongen. Noodzakelijke begeleiding moet binnen twee weken starten.
Het systeem van periodieke aanbesteding van welzijnswerk moet worden bezien. Daarbij moeten de sociale wijkteams over ontwikkelingen en knelpunten in het vrijwilligerswerk rapporteren.
In sociaal kwetsbare wijken is professionele inzet nodig voor het goed functioneren van publieke voorzieningen, zoals buurtcentra en jongerenwerk.
Ook vrijwilligersorganisaties, zoals buurthuizen, WOP’s en sportverenigingen moeten een beroep kunnen doen op (tijdelijke) professionele ondersteuning.
Tot slot moet er voor laaggeletterden in Capelle een meer samenhangend en beter aanbod komen.